Förändring och förändringsarbeten är utmanande att lyckas med. Det är lätt att hamna i en situation där det skapas en negativ attityd till förändringen. Och frustration, missnöje eller irritation över förändringen tenderar att få större utrymme än det som kan bli positivt framåt. Och missnöjet tenderar att snabbt sprida sig som ett virus och smitta fler och fler i organisationen.

Det är ofta mer socialt accepterat att ifrågasätta förändring än att öppet stå upp för förändringen inför kollegor. Särskilt om förändringsbudskapet är svagt vilket ofta är fallet. Motståndet i verksamheten växer och får lätt en snabb spridning. Även passivitet blir ett hinder till förändringen. Och eftersom varje större förändring innebär att många behöver ändra sina beteenden och vanor finns det mycket inbyggt motstånd och potentiella farhågor. Att behöva kliva utanför komfortzonen är för många jobbigt och att inse att det finns bättre arbetssätt framåt än de som utförts de senaste åren kan vara tufft att acceptera.

Ett positivt förändringsklimat som accelererar förändringen

Vikten av att skapa ett positivt förändringsklimat är avgörande för att snabbt och effektivt kunna påbörja och förverkliga en förändring. Och då gäller det att ha full koll på, och dra nytta av de positiva ambassadörerna som finns i verksamheten. Det handlar också om strategin att initialt fokusera på de medarbetare som är positiva och sitter längst fram, snarare än de som busvisslar längs bak i bussen.

Genom goda ambassadörer går det att undvika att hamna i fallgropen som slutar med att cheferna förtvivlat försöker tvinga fram nya beteenden i organisationen genom olika former av piska och morot.  Förändringen kan istället drivas genom en positiv kraft och spiral där medarbetarna väljer att aktivt kliva med på förändringsresan och ansvarsfullt bidra utveckling och förändring.

Powermapping är ett ovärderligt verktyg i förändringsarbeten

Ett enkelt och bra verktyg för att hitta de främsta ambassadörerna är en sk powermapping. Ett mycket värdefullt steg i inledningen av ett förändringsarbete. En powermapping syftar till att hitta de främsta ambassadörerna relaterat till kommande förändring utifrån framförallt 1) informell påverkan på andra (förebild), 2) attityd till förändringen samt 3) faktiskt beteende.

Nyttan av att identifiera de främsta ambassadörerna, och tillsammans med dem underlätta förändringsprocessen är mycket hög. Resultaten kommer mycket snabbare och förändringsarbetet blir avsevärt mycket roligare. Plus att dina ambassadörer får möjligheten att växa ännu mer och därigenom stannar kvar längre i verksamheten.

 

Här kan du hitta fler konkreta exempel och tips på hur företag lyckas med förändringsarbeten (länk)