Professional services

Den professionella tjänstesektorns vardag består av högt ställda krav och stora utmaningar. Digitaliseringen kommer i hög grad påverka tjänste-erbjudandet och ställa helt annorlunda krav på den befintliga organisationen. Nya affärsmodeller kommer förändra marknaden och spelreglerna. Den allt hårdnande konkurrensen och ökade förväntningar från kunder leder till behov av ökad kundorientering och ständiga förbättringar. Insikten i att makten över värdeskapandet har flyttas från ledningsgruppen till medarbetaren blir avgörande för utvecklings- och förbättringsinsatser.

Drive Management har en bred kompetens och lång erfarenhet av uppdrag hos professionella tjänsteföretag inom flera områden. Drive Management formulerar vinnande strategier för konkreta och bestående förbättringar och våra analyser ger faktabaserade beslutsunderlag inför viktiga strategiska beslut. Med vår gedigna erfarenhet och väl beprövade metodik för att organisera, driva och följa upp förändringsinitiativ hjälper vi våra uppdragsgivare att snabbt hitta ett nytt normalläge med engagerade och involverade medarbetare.

Kontakta gärna någon av våra erfarna konsulter så berättar de gärna mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet att prestera bättre.