Public sector

Samhället förändras i ett mycket högt tempo. Medborgarna ställer högre krav, är kunniga och pålästa samt ifrågasätter allt mer. Detta ökar kraven på såväl medborgarfokus, affärsmässighet som intern effektivitet. Det är möten mellan människor i vardagen som är grunden för offentlig verksamhet och det ställer stora krav på medarbetare i alla nivåer. Kundupplevelsen är en mycket viktig del för acceptansen i leveransen och genom att synliggöra bra beteenden och frigöra potentialen i att alla övar på dessa, skapas en förändring i vardagen som leder till ett markant bättre resultat, både i kundupplevelse men även i effektivitetsmått.

Drive Management hjälper offentliga verksamheter på lokal, regional och nationell nivå att hantera utmaningar, driva förändringar samt förbättra resultat. Drive Management har stor erfarenhet från politiskt styrda verksamheter och offentlig sektor. Vi arbetar gemensamt med våra uppdragsgivare inom offentlig sektor för att ta fram lösningar anpassade efter verksamhetens specifika förutsättningar och behov.

Prata gärna med någon av våra erfarna konsulter vad vi har gjort för att hjälpa kunder inom offentlig verksamhet