Public sector

Samhället förändras i ett mycket högt tempo. Medborgarna ställer högre krav, är kunniga och pålästa samt ifrågasätter allt mer. Detta ökar kraven på såväl medborgarfokus, affärsmässighet som intern effektivitet och ställer högre krav på chefer och medarbetare i alla nivåer. Samtidigt granskas offentlig verksamhet allt hårdare, och konkurrensutsätts direkt eller indirekt. Kundupplevelsen är en viktig del för acceptansen i leveransen och genom att utveckla rätt nyckelbeteenden skapas en förändring i vardagen som leder till markant bättre resultat och värdeskapande, både i kundupplevelse men även i effektivitetsmått.

Drive Management hjälper offentliga verksamheter på lokal, regional och nationell nivå att hantera utmaningar, driva förändringar samt förbättra resultat. Drive Management har god erfarenhet från politiskt styrda verksamheter och offentlig sektor. Vi arbetar gemensamt med våra uppdragsgivare inom offentlig sektor för att ta fram lösningar anpassade efter verksamhetens specifika förutsättningar och behov.

Drive Management är ansluten hos Kammarkollegiet som underkonsult till Capgemini avseende två av Kammarkollegiets ramavtal för managementtjänster: Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning samt Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (länk till Kammarkollegiets ramavtal för managementtjänster).

Prata gärna med någon av våra erfarna managementkonsulter vad vi har gjort för att hjälpa våra kunder inom offentlig verksamhet.