Case

Bättre kundbemötande på kundservice gav snabbt goda resultat

Läs mer

Analys tydliggjorde problemet inför förändringsarbetet

Läs mer

Rätt strategi för lyckad transformation

Läs mer

Transformation av kundservice ökade resultatet

Läs mer

Coachning utvecklade avgörande kompetenser

Läs mer

Performance management i ny tappning gav affärer

Läs mer

Från strategi till individuella mål

Läs mer

Ledarskapsutveckling som frigjorde den fulla potentialen

Läs mer

Ny försäljningsstrategi realiserade dold potential

Läs mer