Analys tydliggjorde problemet inför förändringsarbetet

Ibland kan en bra analys vara nyckeln för att kunna initiera ett förändringsarbete. Ett tjänsteföretag hade tagit fram nya mål och en ny strategi som bland annat innebar behov av förändrat arbetssätt. Det saknades dock en konkret plan för hur detta skulle uppnås på bästa sätt. Det var ingen brist på idéer på vad som behövdes göras. Men det fanns en osäkerhet över vilka insatser som borde prioriteras och på vilket sätt förändringsarbetet borde genomföras.

Drive Management fick uppdraget att genomföra en analys av förändringssituationen. Insatsen innefattade en konkretisering av förändringen samt definiering av vilket nuläge verksamheten befann sig i. Analysen är kritiskt och för att kunna säkerställa en förändringsplan som effektivt kan att förflytta organisationen.

Fem nyckelfrågor stod i centrum för analysen:

  • Vad är det för typ av beteendeförändring?
  • Hur stort är gapet mellan nuläge och önskeläge?
  • Var befinner sig medarbetarna idag i förhållande till förändringsbehovet?
  • Vilka strukturer förstärker och försvagar förändringen?
  • Vad är ledarskapets förutsättningar att driva förändringen?

Uppdraget genomfördes under tidsperiod på tre veckor och innefattade bland annat workshops med nyckelpersoner.

Analysen tydliggjorde huvudproblemet och gav en avgörande förståelse för hur utmaningen skulle hanteras framåt. Det gav ledningen både samsyn och trygghet i att initierade de insatser som var kritiska för att inleda förändringsarbetet och förverkliga strategin.

Läs gärna mer om analys och strategi