Coachning utvecklade avgörande kompetenser

En försäljningschef med höga ambitioner anlitade Drive Management för executive coachning. Efter att målbilden, på kort och lång sikt, tydliggjorts sattes ett skräddarsytt cochningsprogram ihop. Coachningsprogram paketerades utifrån nuläget i relation till målbilden, med ett genomförande under en 12 månaders period.

Upplägget initierades med en analys innefattande både intervjuer med medarbetare och överordnad chef. Försäljningschefen fick parallellt jobba med att konkretisera sitt önskeläge och nuläget samt jobba fram och tydliggöra sin ledarfilosofi.

Nulägesanalysen övergick i att identifiera vilka ledarageranden som var avgörande att utveckla och förbättra. För att understöda utvecklingsprocessen erhöll försäljningschefen en app för strukturerad uppföljning och reflektion. Parallellt med åtta coachningsmöten och hög grad av praktiskt träning i vardagen genomfördes olika riktade utvecklingsinsatser som exempelvis fyra vd-luncher med efterföljande analys.

Kombinationen av tydligt fokus på avgörande beteenden att utveckla, kontinuerligt uppföljning, en struktur för praktisk träning i vardagen, löpande kunskapspåfyllnad samt coachningsmöten skapade en helhet som accelererade chefens utveckling.

Det skräddarsydda upplägget för coachningen överträffade alla förväntningar hos försäljningschefen. Resultatet var en kraftfull utveckling där det kortsiktiga karriärmålet uppfylldes i förtid – och där resan mot det långsiktiga målet accelererats.

Jämfört med traditionella ledarutvecklingsinsatser var detta upplägg mycket effektivare i detta fall, tack vare individualisering och en beteendefokuserad ansats.

Läs mer om ledarutveckling