Rätt strategi för lyckad transformation

Transformationer* är ofta mycket utmanande och kräver en genomtänkt förändringsstrategi för att lyckas. Drive Management blev kontaktade av ett av Sveriges största konsultbolag som stod mitt uppe i en kritisk transformation av verksamhetens försäljning. Marknaden hade förändrats stort de senaste 10 åren. Bolaget var i behov av ett nytt sätt att möta marknaden för att driva ökad försäljning och bibehålla konkurrenskraft.

Sedan ett antal år tillbaka har konsultbolaget drivit ett förändringsarbete kring detta. En stor utmaning i arbetet har varit att förändra det inarbetade arbetssättet att driva försäljningen. Trots flera initiativ i form av utvecklade processer och organisationsförändringar ändrade inte verksamheten arbetssätt och beteende. De flesta fortsatte att göra som de alltid hade gjort och konsekvensen blev en allt mer försvagad konkurrensförmåga och oro för framtiden.

Drive Management fick uppdraget att analysera nuläget i förändringsarbetet och utifrån det ta fram en förändringsstrategi, en förändringsstruktur samt en plan för att realisera strategin säkerställa en lyckad transformation.

Drive Management genomförde en kartläggning av nuläget och det önskade läget, samt identifierade hinder och möjligheter. Utifrån kartläggningen genomfördes en analys av förändringstyp, förändringsstorlek samt förändringsstatus.

Med analysen som plattform utvecklades en konkret strategi för att realisera beteendeförändringen hos konsulterna. Uppdraget avslutades med att designa en treårsplan för exekveringen av strategin.

Uppdraget var mycket framgångsrikt och gav uppdragsgivaren en ökad förståelse för komplexiteten i förändringsarbetet samt en tydlig väg framåt. Genom Drive Managements metodik för analys- och strategiarbete säkerställdes från början en hög kvalitet och användbarhet i leveransen. Varje transformation kräver sin skräddarsydda strategi för att kunna blir framgångsrik.

 

*Läs mer om vad en transformation är