Performance management i ny tappning gav affärer

När tjänstebolag reviderade sitt performance management skapade snabbt en prestationskultur som direkt lyfte verksamheten.

Ett etablerat tjänsteföretag inom den finansiella sektorn hade under många år jobbat med sitt performance management utan att få ut någon effekt. En reviderad strategi för prestationsutveckling togs fram. Efter implementeringen i verksamheten skedde det efterlängtade kulturskiftet och affärerna tog fart.

Den väletablerade verksamheten bestod till stora delar av mycket kompetenta experter som i sin roll även hade stor påverkan på affären. Efter att styrelsen för ett antal år sedan fastslog nya försäljningsmål initierade ledningen ett arbete med att utveckla en prestationsorienterad kultur. En ny struktur styrning och performance management infördes. Men trots detta skedde inga större förändringar och försäljningen låg kvar på samma nivåer som tidigare.

Drive Management erhöll uppdraget att hjälpa verksamheten med den nödvändiga transformationen. Efter en initial analys identifierades tydliga och konkreta förbättringsområden. Baserat på nuläget jobbades en reviderad strategi för prestationsutveckling fram i samarbete med uppdragsgivaren. Strategin baserades på vedertagen forskning och tog sin utgångspunkt i verksamhetens nuläge. Därefter initierades ett förändringsarbete tillsammans med verksamheten.

Redan ett par månader efter att förändringsarbetet initierades i verksamheten märktes ett tydligt skifte i kulturen. Ett tydligt fokus på kontinuerlig utveckling, lärande av varandra och rätt agerande utvecklades, vilket resulterade i konkreta prestationsförbättringar vecka för vecka.

Genom en metodik under implementering som innebär att verksamheten äger och driver implementeringen skapades en hållbar implementering. Uppdragsgivaren även efter avslutat uppdrag fortsatt sin utveckling av en framgångsrik kultur med fortsatta resultatförbättringar som effekt. I  nuläget har över 100 miljoner i ökad försäljning genererats.

 

Du hittar mer att läsa i Drive Managements Kunskapsbank: http://www.drive.se/kunskapsbank