ESO har i dagarna släppt rapporten, ”Digitaliseringens dynamik” som är en omfattande studie av data från perioden 1996-2013. Det är mycket intressant läsning i förhållande till tidigare rapporter som prognostiserat att ca 50 % av alla jobb kommer att automatiseras redan inom 20 år – vilket skulle motsvara ca 2,5 miljoner jobb i Sverige. Bakgrunden till dessa ofattbart stora siffror är andra steget i IT-revolutionen. Ett steg där det inte längre handlar om att enklare rutinarbeten ersätts av robotar. Utan nu handlar det om kvalificerade arbeten som ersätts av mjukvara. Det är automatisering av tjänstemannajobb som exempelvis redovisning, journalistik och försäljning.

Summerat kommer forskarna fram till att Sverige – tack vare en framgångsrik digitalisering i kombination med lyckade reformer – har fått en gynnsam ekonomisk utveckling. Men att det kommer krävas fortsatta reformer när ny teknik och robotar ersätter allt fler arbetsuppgifter.

Automatiseringen i kombination med globalisering skapar nya utmaningar för vår sysselsättning eftersom jobben utsätts för konkurrens från såväl ny teknik som från billigare arbetskraft utomlands.

Rätt använt ökar digitaliseringen konkurrenskraften och skapar nya jobb

Samtidigt tar rapporten upp det ofta ensidiga fokuset på risken att jobb försvinner. Det som ofta glöms bort är att genom automatiseringen ökas produktiviteten per anställd. Företagen blir mer effektiva och kan därigenom sänka sina priser. Sänkta priser innebär ökad försäljning som ger ökad produktion vilket i sin tur skapar nya jobb. Genom att ligga långt fram avseende digitaliseringen skapas möjligheter att öka konkurrenskraften och ta marknadsandelar.

Analysen visar på olika framgångsfaktorer i digitaliseringen. Ett exempel är att nyttja den för att utveckla strategier som löser informations- och kommunikationsutmaningar. Det kan t ex vara att ett biluthyrningsföretag minskar försäkringspremier genom sensorer för att upptäcka missbruk.  Ett annat exempel på framgångsfaktor är att utnyttja teknik för att individanpassa varor och tjänster, samt att utnyttja outnyttjade privata tillgångar.

Sverige har i flera internationella jämförelser haft en mycket bra utveckling av såväl produktivitet och sysselsättning de senaste decennierna. Reformer som ny konkurrenslagstiftning, tillåtande av utländska direktinvesteringar, skattereformen och decentraliserad lönebildning är vanligt förekommande förklaringar. ESOs studie visar nu att svenskt näringslivs framgångsrika nyttjande av digitalisering även varit en avgörande faktor för vår positiva utveckling.

Genom att fortsätta ligga i framkant, driva innovation, lärande och utveckling samt inte minst ha modet att genomdriva förändringar – innan det är för sent – kommer en utmanande framtid kunna visa sig bestå av massor med spännande möjligheter och nya intressanta arbetstillfällen. Och vi har alla förutsättningar att lyckas.

 

Källor: