Hur kommer våra svenska jobb att påverkar av den digitalisering som är på väg i nästan alla branscher?

Stiftelsen för strategisk forskning har räknat på de svenska jobben och har bedömt 702 yrken. Deras rapport visar bland annat att:

  • Mer än 50 % av de svenska jobben beräknas kunna ersättas av digital teknik de kommande 20 åren
  • Det motsvarar 2 500 000 jobb
  • Yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala och omtanke om andra människor har lägst sannolikhet att ersättas
  • I yrkesbeteckningen ”företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän” beräknas till exempel 46% av jobben kunna datoriseras, vilket motsvarar ungefär 50 000 jobb
  • Flest jobb väntas automatiseras inom yrkesgruppen ”försäljare, detaljhandel, demonstratörer”

Analysen landar i fyra slutsatser:

  • Krav på en vassare innovationspolitik
  • Behov av en innovationspolitik för kompetens
  • Arbete kan kanske inte vara framtidens främsta skattebas
  • Tillväxt viktigare för finansiering av välfärden

Vi ser nu att allt fler företag börjar se över konsekvenserna av denna framtida utmaning, och vi blir involverade i allt fler arbeten som handlar om att proaktivt möta framtiden. Här har företagsledningar, och inte minst hr, en mycket viktig frågeställning att lösa.

Vad tror du att digitalisering kommer innebära för dig och ditt företag? Och vilka strategier har ni för att hantera denna kritiska framtidsfråga?

 

Läs hela den intressanta rapporten från Stiftelsen för strategisk forskning “Vartannat jobb automatiseras inom 20 år -utmaningar för Sverige” (länk)