Det är intensiva veckor för många innan semestern och samtidigt dags att börja summera första halvåret. För oss på Drive Management har det varit en händelserik vår med stor variation. Vi har haft förmånen att genomföra flera viktiga och spännande uppdrag med fokus på att lägga strategin och planen för accelererad förändring hos våra kunder samtidigt som vi i andra uppdrag varit mitt i exekveringen av själva förändringsarbetet.

Parallellt med att hjälpa våra kunder på deras förändringsresor är Drive Management själva på en förändringsresa. Ni som känner vår historia vet att vi kommer från en specialisering på Performance Management som i sin tur ledde oss vidare till ett fokus på att skapa markanta resultatförbättringar genom beteendeförändring i vardagen, vilket idag lett oss till vår nisch och passion för att analysera, planera och driva framgångsrikt förändringsarbete. Den gemensamma röda tråden genom alla år handlar om att få människor, och därmed organisationer, att lyckas både idag och imorgon, vilket är Drive Managements grundläggande syfte i allt vi gör.

Vår historia ger oss en rik kassakista av erfarenheter att gräva ur när vi ”lever som vi lär” i vår egen förändring. Det är häftigt att praktiskt testa forskningsteser, strukturer och verktyg på oss själva, det bygger på förståelsen för både möjliggörarna och utmaningarna hos våra kunder. En framgångsfaktor för oss detta halvår var vår noggrannhet att i detalj konkretisera skillnaden i beteenden från förr till önskat beteende framåt. Att vi tog oss den tiden i början på året har verkligen hjälp oss att accelerera förändringen hos oss själva.

När det gäller erfarenheter från våra uppdrag i vår, lyser uppskattningen och vikten av är gedigen analys och förändringsstrategi fram. Det är tydligt att trovärdigheten och möjligheten att lyckas med förändringsplanen framåt är så ofantligt mycket större om förståelsen för nuläget, önskade läget, hindren och möjliggörarna där emellan är hög samt att själva strategin och planen framåt lagts utifrån denna förståelse.

Detta är några av dom erfarenheter vi tar med oss, vilka reflektioner, slutsatser och lärdomar gör du efter detta halvår?