Det jag haft förmånen att arbeta med varje dag, varje månad, ja varje år dom senaste 20 åren är det lätt att tänka att omgivningen och vår målgrupp på marknaden har koll på. Gång på gång blir jag påmind om att det är en naiv tro det, och inte för att andra inte är intresserade utan snarare för en ojämn förmåga hos mig/oss att tydligt, attraktivt och kontinuerligt förmedla detta.

Som på beställning kommer så här en summerad beskrivning av Drive Management, vad vi står för och vad vi gör samt hur vi ser på marknaden vi verkar de närmaste åren. Jag är så stolt över detta bolag och det vi bidrar med.

Vår verksamhet

Drive Management är ett managementkonsultbolag specialiserat på förändringsarbete, transformationer och prestationsförbättringar. Vi hjälper företag att fullt ut lyckas med den mänskliga förflyttningen i sina transformationer.

Vi har ett passionerat genuint intresse för utveckling, förändring, människor, prestation, resultatförbättringar samt framgångsrikt företagande. Vår utgångspunkt är aktuell och beprövad forskning. Vi bygger strategier och lösningar utifrån fördjupad organisationsinsikt.

Vårt grundläggande syfte är att få medarbetare, och därmed organisationer, att lyckas idag och imorgon. Den vision vi tar sikte på är att alla lyckas. Att organisationer drivs utifrån människors fulla potential och skapar resultat långt bortom det någon trodde var möjligt.

Vårt syfte, vision och grundläggande värderingar stödjer oss i våra strategiska prioriteringar och i vårt dagliga arbete. Vi är själva vår egen bästa kund och jobbar varje dag med ständiga förbättringar.

Drive Management anlitas av Sveriges mellanstora och allra största företag. Tillsammans med våra uppdragsgivare identifierar vi förbättringsområden, genomför kvalitativ beteendeförändring och realiserar önskade resultatförbättringar. Vi använder moderna digitala lösningar som stöd i våra förändringsarbeten.

Drive Management är experter på resultatförbättringar genom människor.

Vår syn på marknaden

Vi bedömer behovet av kvalitativ beteendeförändring i pågående förändringsarbeten och transformationer som fortsatt mycket högt, minst lika högt som innan pandemin. Vidare upplever vi att pandemin driver på behovet av andra typer av förändringsarbeten än vad som funnits tidigare. Det som ändrats är formen för hur förändringsarbetena ”måste” genomföras, d v s ledning och interaktioner behöver i mycket högre utsträckning ske digitalt, vilken adderar ytterligare en komplexitet till arbetet jämfört med tidigare.

Utifrån detta är det vår upplevelse att många företag och organisationer fortsatt har stora behov av att markant förbättra sina förändringsarbeten och därmed resultat genom mer kvalitativa analyser, förändringsstrategier, strukturer, planer och genomföranden med fokus på att lyckas med den mänskliga förflyttningen. Just den mänskliga förflyttningen blir än mer utmanande när förändringsarbetet sker på distans och över digitala kanaler. Det är således fortsatt vår övertygelse att marknaden kommer fortsätta växa de närmsta åren. I andra vågskålen finns alla de övriga utmaningar som pandemin medför, eventuell försiktighet och återhållsamhet bland företagen, nedskärningar, fortsatt lågkonjunktur, etc.

Beaktat läget på marknaden och behovet av en trovärdig, specialiserad och mycket erfaren samarbetspartner inom förändringsarbete, ska vi målmedvetet fortsätta stärka målgruppens kännedom om Drive Management, fortsätta vårda och utveckla de samarbeten vi har med våra kunder idag och i alla lägen bidra till att organisationer drivs utifrån människors fulla potential och skapar resultat långt bortom det någon trodde var möjligt.