Drive Management fördjupar nu samarbetet med Capgemini. Samarbetet avser uppdrag under två av Kammarkollegiets ramavtal för managementtjänster: Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning samt Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling. Capgemini Sverige AB är leverantör på dessa avtal och Drive Managements har anslutits som underkonsult till Capgemini.

”Vi har under en tid haft ett mycket bra samarbete med Drive Management och tar nu samarbetet ett steg vidare. Drive Managements specialistkompetens blir ett bra komplement till vårt befintliga erbjudande inom ramen för Kammarkollegiets ramavtal”, säger Göran Uggla, Principal at Capgemini Consulting.

Capgemini Consulting är Europas största managementkonsultföretag och är en del av den globala Capgemini-koncernen med totalt över 200 00 anställda i 40 länder.

”Capgemini är ett ledande managementkonsultföretag och en perfekt samarbetspartner till Drive Management. Capgemini är det enda managementkonsultföretaget som har lyckat få båda dessa ramavtalen vilket säger en hel del. Vi ser goda möjligheter att utveckla vårt samarbete inom offentlig sektor där vi redan idag genomför framgångsrika uppdrag” berättar Fredrik Nillenstedt, partner på Drive Management.