Vi lever i en värld som alltid varit i förändring, men förändringen har sällan varit så synbar och snabb som nu. När vår värld förändras i accelererande takt behöver både företag och människor också förändras med den. De företag och människor som klarar omställningen mest effektivt och hållbart, har bäst förutsättningar att lyckas på framtidens arbetsmarknad.

Drive Managements behöver således också utvecklas för att fortsätta ligga i den absoluta framkanten. Vårt existensberättigande är att ”få medarbetare, och därmed organisationer, att lyckas idag och imorgon” och vår vision är att ”alla skall lyckas”, det vill säga att i allt vi gör är utgångspunkten att ”få alla att lyckas”. Detta behöver vi ständigt utveckla våra lösningar för.

Det som är gemensamt för våra leveranser och uppdrag är att vi hjälper våra kunder i sina olika transformationsarbeten – och vi lyckats väl. Vi har flera fantastiska referenscase (här hittar du våra case) som mätbart påvisar utlovade resultatförbättringar.

En bidragande faktor är våra moderna digitala lösningar som möjliggör för ledare, team och individer att ta makten över sina förbättringsarbeten. Forskningen säger att 7 av 10 förändringsarbeten misslyckas, vår erfarenhet säger att det inte stämmer.

Drive Management – Din partner i förändring

Nu tar vi nästa steg i vårt förbättringsarbete och lyfter tydligare fram vår position och erbjudande:

”Drive Management är ett managementkonsultbolag specialiserat på förändringsarbete, transformationer och prestationsförbättringar. Tillsammans med våra uppdragsgivare identifierar vi förbättringar och genomföra dem effektivt, ofta med stöd av digitala lösningar i framkant. Vi är experter på resultatförbättringar genom människor”

Varmt välkommen till ett nytt eller fortsatt samarbete med Drive Management – vi vill vara din partner i förändring!

Jag skulle uppskatta stort om du vill ge oss feedback. Det är för dig vi finns till. Maila mig gärna på anna-lena.strid@drive.se.

 

Med vänliga hälsningar

Anna-Lena Strid, VD Drive Management