Vi närmar oss slutet på ett år som har inneburit många utmaningar för vårt samhälle och oss som individer. Vi har ställt om på flera plan och hittat nya sätt att utföra vårt arbete och umgås med familj och vänner.

Något som under denna pandemi blivit än mer påtaglig är den stora utmaningen världen står inför med pågående klimatförändring. Vi väljer i år att skänka en julgåva som stöd för det viktiga arbetet med att bromsa klimatförändringarna. Vi stödjer Världsnaturfonden WWFs arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser, såväl här i Sverige som i andra delar av världen.

Vi vill också passa på att tacka alla vi haft förmånen att arbeta tillsammans med under 2020. Tillsammans gör vi skillnad.

Vi önskar dig en fin, om än annorlunda, jul och ett gott nytt år!

Dina vänner på Drive Management