Är din organisation självförsörjande på högpresterande chefer eller tvingas ni rekrytera externt?

Med den frågeställningen samlade flera av Sveriges större företag för ett högaktuellt frukostsamtal hos Drive Management på Skeppsbron. De flesta kunde skriva under på utmaningen att lyckas utveckla och försörja verksamheten internt med kvalificerade chefer.

Att hitta högpresterande chefer externt kan vara en bra taktik men en usel företagsstrategi. Självklart behövs det ibland rekryteras chefskompetens externt, men som strategi innebär det ofta skyhöga rekryterings- och lönekostnader. Därtill är risken överhängande att samma chef går vidare till en ny spännande utmaning när tillfälle ges.

Lösningen handlar om att organisationen börjar så och skörda sina egenutvecklade chefer. Det ställer krav på en tydlig strategi och struktur som bygger upp ledarskapet från grunden, genom de olika utmaningarna och kraven på olika chefsnivåer, från första linjens chef till VD. Här har många organisationer en stor dold potential och ett strategiskt viktigt utvecklingsområde framåt.