Studier har visat att det är något som kallas för “grit” som avgör hur långt du når – inte dina gener eller din talang.

Det är psykologen Angela Duckworths omfattande forskning som visar att det inte är de smartaste eller de mest talangfulla som lyckas bäst. I stället är det något annat som avgör, både i skolan, arbetslivet och i livet. “Jag ville veta vad det var”, berättar Angela Duckworth om bakgrunden till att hon hoppade av sin framgångsrika karriär för att istället börja forska.

”Grit” kan översättas med driv, ihärdighet eller jävlar anamma och är en speciell blandning av passion och uthållighet.

Kortfattat handlar grip om förmågan att hålla fast vid långsiktiga mål, och fortsätta att kämpa, även vid bakslag eller motgångar. I en snabbt föränderlig värld där vi lever med blixtsnabba kickar på sociala medier kan det kännas svårare än någonsin att kämpa för en belöning längre fram.

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, har med magnetkamera undersökt vilka delar av hjärnan som styr grit. Hypotesen var att det antingen skulle ha med de delar av hjärna som är kopplade till självkontroll eller att det skulle handla om det som styr motivation. Det visade sig att grit har med vårt motivationssystem att göra.

Grit hänger ihop med growth mindset

Och det har visar sig att en person med grit ofta har det mindset som psykologiprofessorn Carol Dweck kallar för ett growth mindset (eller träningsinställning på svenska).

Personer med growth mindset utgår från att deras förmågor (intellekt, egenskaper, fallenhet) är utvecklingsbara och beror på hårt arbete, träning och input från andra. Metaforiskt är det som att mina förmågor är som muskler, d v s de är träningsbara, och ju mer jag tränar desto starkare blir jag”.

Personer med fixed mindset å andra sidan tror att deras förmågor sätts utifrån gener. Som att mina förmågor är som min längd, jag är född att bli så här lång. Dessa har enligt Dweck ett ”fixed mindset”.

Och glädjande har det visar sig att det går att skifta mindset. Bara insikten om de olika inställningar kan hjälpa oss att ändra inställning. Och jag kan direkt börja hjälpa mig själv genom att säga: “jag är inte bra på X ännu (vilket beror på att jag har inte tränat tillräckligt på det – ännu) istället för att säga: “jag är inte bra på X (punkt!)”.

Hur vi får återkoppling påverkar grit

Det har även visat sig att sättet som vi får återkoppling på påverka vårt grit. I experiment har barn delats upp i två grupper och fått göra samma IQ-uppgift men fått olika återkopplingar. Barnen i den ena gruppen fick återkopplingen att deras resultat berodde på att de var smarta. Barnen i den andra gruppen fick istället beröm för att de ansträngt sig. När sedan de två grupper fick svårare uppgifter visar det sig att de som fått beröm för ansträngningen anstränger sig mer, medan de andra oftare ger upp. Barnen som gav upp visade sig också ljuga i högre utsträckning om hur det gick för dem.

Och om du känner att du saknar grit så ger Angela Duckworth hopp. Även grit går att utveckla och det kan till och med bli lättare med åren.

” Jag har intrycket att grit växer i takt med att vi hittar vår livsfilosofi, lär oss resa oss igen efter motgångar och lär oss skilja på lågnivåmål som behöver överges fort, och mål på högre nivåer som kräver större ihärdighet. Vi utvecklar förmågan till långvarig passion och uthållighet medan vi blir äldre”, berättar hon.

Fredrik Nillenstedt, Partner Drive Management

Här kan du se ett 6-minuters TED-talk med Angela om “grit” (länk)

Läs mer: