En av Sveriges främsta forskare, professor Anders Ericsson från Florida State University, har under 40 år forskat på vad som ligger bakom högpresterare. Anders ligger bakom forskningen om “10 000-timmarsregeln” som bl a populariserat av Malcolm Gladwell. En forskning där resultaten tyvärr misstolkats vilket Anders bl a tydliggör i hans nya bok “Peak – vetenskapen om att bli bättre på nästan allt”.

Anders Ericsson lyfter upp flera intressanta saker för att lyckas blir riktigt bra, såsom:

1) Vi behöver komma upp i en viss mängd träning, i kombination med specifik detaljerad feedback, för att kunna utveckla vår förmåga att generera de modeller som hjärnan behöver för att kunna skapa både bra mentala målbilder och för att i en situation snabbt kunna välja ett smart agerande. Utan tillräcklig mängd träning och konkret feedback blir perspektivet i hjärnans mentala modell för begränsat.

2) Kvaliteten på träningen är viktigare än mängden träning. Det innebär att du varje gång du tränar så ska du träna på ett sätt som leder dig till att bli avsevärt bättre än du är idag. För det behöver träningen vara tillräcklig utmanande för att kunna driva förbättring. Tränar du och “bara” på det du redan kan idag, kommer inte det räcka för att driva större förbättringar. Anders nämner även vikten att hitta njutning i att träna och av att kontinuerlig förbättras – eftersom det då hjälper dig att både öka mängden, kvaliteten och dynamiken i träningen. Vilket också belyser vikten av att fira utveckling och framgångar – stora som små. Kanske framförallt små, eftersom de ofta glöms bort…

“This is a fundamental truth about any sort of practice: If you never push yourself beyond your comfort zone, you will never improve”

3) Handledd träning, med inriktning på att förbättra specifika aspekter, är avgörande för att accelerera lärande och kunna blir riktigt bra. Genom handledning skapas mycket större erfarenhetsgrund avseende hur träningen bör genomföras samt avseende vad som behöver tränas. Ju mer erfarenhet handledaren har av att träna just en person som liknar dina behov desto bättre är det.

4) Och en fjärde sak, kanske det mest glädjande för oss som gillar att sova… mycket sömn är mycket viktigt. Eftersom kvalitet i träningen är viktigare än kvantitet krävs högsta fokus när vi tränar. Det innebär att sömn är väldigt centralt för att kunna träna på rätt sätt. Anders själv sov 8,5-9 h per natt….

 

Fredrik Nillenstedt, Partner Drive Management

“Get outside your comfort zone but do it in a focused way, with clear goals, a plan for reaching those goals, and a way to monitor your progress. Oh, and figure out a way to maintain your motivation.”

10 000 timmar