Det är omöjligt att förutspå framtiden, men det vi kan förutspå är att det som gjorde oss framgångsrika fram till idag inte nödvändigtvis gör oss framgångsrika imorgon.

För att rusta sig för denna okända framtid arbetar många företag med att förbättra samarbetsförmågan. Insikten är att vi når mycket högre, och ser mycket längre, när vi står på varandras axlar. Detta till trots misslyckas ändå 75 % av samarbetsinitiativen inom organisationer idag*.

Vi vet idag att konsekvenserna kring bristande samarbete och organisatoriska silos påverkar allt från effektivitet, kvalitet, engagemang och innovation till måluppfyllnad. Bara hos Fortune 500-bolagen beräknas kostnaderna för detta uppgå till 315 miljarder per år**. Vi ser samtidigt att kraven kring samarbetsförmåga ökar. På sina håll verkar inte ens ordet samarbete räcka till, utan “hyper-samarbete” efterfrågas***.

Samarbetsförmåga – ett praktiskt och faktiskt exempel

Samarbete underlättas med digitala verktyg men är främst och framför allt en beteendefråga. I detta frukostsamtal kommer vi därför beskriva hur vi bygger samarbetsförmåga genom att gå igenom ett faktiskt och praktiskt exempel. Vi beskriver ett ledarskapsinitiativ där ledare i tre parallella spår (1) antar faktiska organisationsproblem, (2) praktiskt tränar samarbetsbeteenden, och (3) utvecklar viktiga samarbetskompetenser. Ambitionen är inte bara ett förbättrat samarbete, utan även ett förbättrat företag. Vårt frukostsamtal tillsammans med dig har som mål att du lämnar oss med inspiration, idéer och tips på hur du kan bygga upp ditt företags samarbetsförmåga.

Vi inleder frukosten och samtalet kl. 07.45 den 25 juni på vårt kontor på Skeppsbron 16 och avslutar senast kl. 09.00. Självklart får ni gärna stanna  kvar och samtala även efter detta. OSA senast den 12 juni genom ett mail till oss på info@drive.se.

För oss är det viktigt att få till givande samtal med utrymme för frågor och utbyte av erfarenheter. Därför begränsar vi antalet deltagare. Först till kvarn.

Varmt välkommen!

Dina vänner på Drive Management

Källor:

* –  Harvard Business Review, 2015. 75% of Cross-Functional Teams are Dysfunctional.

** – Bloomfire, 2018. Your Illustrated Guide to Silos in the Workplace.

*** – Ernst & Young, 2018. Digital-Era Leadership.