Att kompetensutveckling är viktigt framåt är ingenting nytt. Globala trenden pekar på allt större fokus på att prioritera kompetensutveckling av de anställda, både inom befintlig roll och mot nya roller. I Drive Managements nyligen genomförda Performance Management Survey ser vi samma tendenser:

🔍 Sex av tio organisationer anser att effektiv kompetensutveckling är den viktigaste strukturen att utveckla framåt för att möta dagens och morgondagens arbetssätt. I 2021 års undersökning var motsvarande siffra fem av tio. Inte så förvånande, men positivt att se ett fortsatt högt, och ökat, fokus på just detta tycker vi. Med denna höga förändringstakt i vår omvärld, som bara lär öka, förväntar vi oss att ständig kompetensutveckling blir ett av dom absolut viktigaste verktygen för organisationer att lyckas framåt. Kompetensutveckling både genom utbildning, men framför allt genom att skapa förutsättningar för ständig utveckling i vardagen oavsett om det handlar om ”upskilling” eller ”reskilling”.

❗ Vi vet av erfarenhet att det inte är tillräckligt att skicka medarbetare och ledare på kurs och förvänta sig att alla kommer ändra hela sitt sätt att vara och agera på. Utbildningar och kurser är bra för att öka kunskapen inom olika områden och inspirera människor, men förändring är allt som oftast mer komplex än så. Vill vi få till en organisation som präglas av ständig utveckling behöver vi arbeta i flera dimensioner: t.ex. med vårt ledarskap, med våra arbetssätt, och kanske mest av allt med våra konsekvensstrukturer. Lyckas vi skapa en organisation med människor och strukturer som förstärker och belönar (inte enbart monetärt/karriärmässigt) ständig utveckling i vardagen så kan vi åstadkomma fantastiska resultat.

”If you master continuous improvement and get 1 % better each day for one year, you’ll end up 37 times better by the time you’re done.”
– James Clear

Senare i januari släpper vi årets rapport av “Performance Management – Idag och imorgon”. Följ oss gärna för att ta del av fler insikter från undersökningen och få tillgång till rapporten direkt när den släpps.