Hur skapar vi bra och effektivt lärande när våra vanor förändras och tempot ökar?

Det finns en studie från Microsoft i Kanada som visar att vår uppmärksamhetsförmåga nu är kortare än en guldfisks. Vi lever i en tid där allt förväntas gå snabbt och vara kortfattat. I allt från tweets till likes på Instagram eller Facebook. Tålamodet blir allt kortare. Det ska hända här, och nu. En amerikansk studie visar att vi tittar på vår smartphone 46 gånger per dag. En annan studie visar att 79 % använder sin mobil eller ipad samtidigt som de tittar på TV och att vi tittar på vår telefon i genomsnitt var 30 minut.

Oavsett vad vi tycker om denna utveckling så skapar det ett tryck på hur vi jobbar med kompetensutveckling. Traditionellt sätt har de flesta utbildningar genomförts som relativt omfattande insatser, pågående över en längre tidsperiod. Och ofta har utbildningarna skett utanför själva arbetsplatsen och utanför det faktiska arbetet.

En utmaning idag är att tålamodet, inte minst hos de yngre, inte räcker. Engagemanget går ned och utvecklingen sker för långsamt. Och samtidigt blir många företag allt mer tveksamma över effekten av dessa tunga och omfattande utbildningsinsatser.

Snabbt lärande i vardagen kommer ersätta tunga utbildningsinsatser

Det finns ett ökat intresse för att ersätta, eller komplettera,  de traditionella tyngre utbildningsuppläggen med korta effektiva inlärningspass. Insatser som levereras snabbt och flexibelt vid behov, exempelvis via Internet. Helt enligt den nu allmänt accepterade 70:20:10 modell (Lombardo & Eichinger) som visar att 70 % av effektiv inlärning är informell och sker på arbetsplatsen. Att 20 % av lärandet sker genom socialt samspel med kollegor och genom att observera andra. Samt att endast 10 % av lärandet sker via formella kurser och traditionell utbildning.

Detta tänk benämns som allt ifrån “microlearning”, “short-form training” till “burst training”. Det kan t ex vara 10 minuter lärande från Internet, direkt följt av praktiskt genomförande och tillämpning i vardagen. Snabbt, effektivt och direkt.

Poängen handlar dock om något större än att korta ned utbildningar. Det handlar om en strategi för att kontinuerligt och effektivt driva kontinuerlig utveckling och lärande i arbetet. Och att snabbt hitta kunskaper som direkt kan appliceras samt öka värdeskapandet.

Genom att löpande i vardagen skapa korta lärandecykler kan vi i högre grad uppnå lärande organisationer.  Det handlar om att bryta ned lärandet i mindre och bättre godbitar som vi sedan kan konsumera kontinuerligt i arbetet, bit för bit.

Strategier för lärande organisationer, som effektivt möter användarnas beteendemönster tillsammans med verksamhetens snabba och växlande utvecklingsbehov, kommer vara helt avgörande för fortsatt konkurrenskraft.

Läs gärna även insikten: Digitalisering ställer nya krav på ledarskap

Källor: