I vår nyligen genomförda Performance Management Survey ser vi liknande tendenser som i 2021 års undersökning när det gäller tidshorisont på att sätta mål och prioritet samt frekvens på coaching, check-ins och uppföljning:

⏳ Tidshorisonten på att sätta mål och prioritet upplevs behöva minska drastiskt närmaste åren. Idag sätter 79 % av organisationer mål och prioritet på års- eller halvårsnivå. Framåt vill i stället 64 % sätta det med kvartalshorisont eller kortare – för att lyckas utveckla verksamheten utifrån egna ambitioner och omvärldens krav.

🔁 Coaching, check-ins och uppföljning upplevs behöva öka tydligt i frekvens. Organisationer vill i långt högre utsträckning ha dessa på månadsbasis eller oftare framåt (74 % av respondenterna) jämfört med idag (39 %).

En intressant notering i vår senaste undersökning är att organisationer rör sig i fel riktning på båda dessa punkter, om vi jämför med för ett år sedan:

Fler organisationer vill alltså idag ha kortare tidshorisonter på mål och prioritet framåt, samt mer frekvent coaching, check-ins och uppföljning. Detta är bra, spännande och på många sätt helt rätt för att driva mer engagemang, utveckling och prestation, tycker vi. Men det är vida känt, att det inte är vad VI VILL som är det viktigaste, utan vad VI faktiskt GÖR. Och vad som således inte är lika bra är att organisationer idag upplever sig ha längre tidshorisonter på satta mål och prioriteringar samt mindre frekvent coaching, check-ins och uppföljning än för ett år sedan, vilket går helt emot vad de faktiskt själva vill och inser att de behöver.

Här behöver vi alltså arbeta för att bryta trenden för att lyckas få fram den fulla kraften och potentialen i alla våra medarbetare och ledare.

Senare i januari släpper vi årets rapport av “Performance Management – Idag och imorgon”. Följ oss gärna för att ta del av fler insikter från undersökningen och få tillgång till rapporten direkt när den släpps.