Vissa chefer är så upptagna med att vara chefer att de ibland glömmer bort vad som är deras riktiga jobb. En ledares riktiga jobb är inte att göra jobbet utan att ta ansvar för de människor som gör jobbet. Så hur kommer det sig att vissa chefer inte gör det? Jo en anledning är att många chefer inte får träna i det viktiga skiftet att gå från att vara medarbetade till att bli ledare.

I rollen som medarbetare är vårt huvudsakliga ansvar att vara riktigt duktiga på det vi gör. I vissa roller krävs det till och med avancerade utbildningar för att kunna bli riktigt duktiga på det vi gör. Och genom att vi varje dag gör jobbet, kommer vi att utvecklas hela tiden och blir steg för steg bättre och bättre – för att så småningom bli riktigt bra på det vi gör.

Och när vi är bra på vårt jobb blir vi ofta befordrade, många gånger till att bli chef. Fast där och då blir vi på en sekund istället ansvarig för de människor som gör jobbet. Det jobb som den nytillträdda chefen tidigare själv gjorde. Och var väldigt duktig på. Och det är just i detta skifte som chefer inte blir tränade i. Det vill säga omställningen att bli den som hjälper andra att göra sitt jobb, jämfört med att själv göra det jobbet. Det är därför vi ibland får chefer som detaljstyr medarbetare – eftersom chefen faktiskt är väldigt bra på att göra jobbet. Det är ju därför de har blivit befordrade… Och det är så de under lång tid har fått positiv återkoppling. Men när de blivit chefer består jobbet av något annat. Det är här alla som blir chefer behöver göra en transformation – för att kunna bli en framgångsrik ledare – som får andra att bli framgångsrika.

Det handlar om att gå från att vara skådespelaren till att vara den som står bakom kameran. Att sluta vara spelaren på fotbollsplanen till att bli coachen vid sidan om planen. Vissa chefer gör den transformationen snabbt, vissa gör den långsamt – och vissa gör tyvärr aldrig den omställningen…