Ledarskapsutveckling är ett hantverk. Den nu allmänt accepterat 70:20:10 modell (Lombardo & Eichinger ) visar att 70 % av effektiv inlärning är informell och sker på arbetsplatsen genom utmanande upplevelser och att arbeta med exempel. 20 % av lärande är genom socialt samspel med kollegor och att observera andra . Endast 10 % sker via formella kurser .

Den digitala tekniken har stor potential att stödja informella upplevelsebaserat lärande och socialisation. Genom omfattande och utmanande insatser inom ledarutveckling, med flera av Sveriges ledande företag, har vi under åren kunnat observera och mäta vad som verkligen fungerar. Genom att lägga större delen av fokus på träning i vardagen uppnås snabbt viktiga beteendeförändringar och goda resultat – till en lägre kostnad än traditionella ledarutbildningar.

Hur jobbar ni med ledarskapsutveckling och designar ledarträning som skapar resultat samt möter behoven på den moderna arbetsplatsen?