Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska komma igång med ett förändringsarbete. Det är inte ovanligt att bristande samsyn i vad som borde göras resulterar i att starten drar ut på tiden. Det finns ofta många olika uppfattningar om nuläget, och lika många önskemål om vilket upplägg som är bäst. För att inte tala om vad som egentligen är roten till problemet. Och vad som borde göras…

Ett bra tips är då att börja i en begränsad och hanterbar skala. För att komma igång.

Nyligen träffade jag en uppdragsgivare som hade ett tydligt behov framåt.

Istället för att fastna i långdragna och komplicerade diskussioner om olika avancerade upplägg, var vi snabbt överens om att det viktigaste kortsiktiga målet var komma igång med förändringsarbetet och påbörja ett skifte i ledarskapet. Varje dag som gick var en förlorad möjlighet – och en dag som påverkade resultatet negativt.

Verksamheten genomförde sedan tidigare kortare frukostmöten ett antal gånger per år. Vi kom överens om att stuva om lite i innehållet vid dessa möten för att snabbt och okomplicerat skapa en arena för att initiera förändringsarbetet.

Vi nyttjade tiden under frukostarna till att gemensamt med cheferna konkretisera och prioritera förändringsbehovet samt för att skapa inspiration och kunskap. Frukostträffarna blev sedan konkreta delmål och uppföljning av det viktiga arbetet som skedde mellan träffarna. Träffarna blev korta pauser där cheferna enkelt kunde hjälpa och lära av varandra. De gav möjlighet till viktig reflektion och öppen dialog. Problem ventilerades och utmaningar löstes.

Parallellt fortsatte diskussionen om det långsiktiga förändringsarbete, som nu hade fått en enastående bra start. Cheferna är fullt ut med på tåget.  I verksamheten ser de redan stora resultatförbättringar och viljan att utvecklas är mycket hög. Förutsättningarna för att ta nästa steg är med andra ord väldigt goda.

Ibland behöver det inte vara svårare än så för att komma igång. Varje dag kan ibland vara väldigt viktig.

 

I vår Kunskapsbank finns det mer att läsa om förändring och förändringsarbete