Vilken skillnad gör det om jag skriver ner mina mål eller inte?

Många företag genomför sina individuella prestationssamtal under kvartal 1. Oftast resulterar dessa samtal i en dokumenterad överenskommelse mellan ledare och medarbetare om vilken prestation som skall uppnås under en period framåt. Det som bl a utgör den överenskomna prestationen är vilka mål som skall uppnås. En frågeställning som är intressant är om det gör skillnad om målen dokumenteras, och om de dokumenteras av medarbetaren?

Jag hittade nyligen en spännande studie av professor Gail Matthews, Dominican University of California, som konfirmerar kraften i att skriva ner sin mål (länk till studien). Studien visar att sannolikheten att nå sina mål ökar med hela 42 % om de skrivs ned. I studien är det de deltagande individerna som själva både sätter och skriver ned sina mål.

Om jag överför studien till pågående prestationssamtal som nu rullar för högtryck i många företag, understryker det vikten av att medarbetarna är med och formulerar målen, att de dokumenteras och att det är medarbetaren som dokumenterar målen. Ytterligare en fördel med att det är medarbetaren som dokumenterar målen är att det avlastar ledaren som oftast har många medarbetare att genomföra prestationssamtal med.

 

Varför ökar sannolikheten att nå sina mål om de skrivs ned?

Varför uppnås målen i högre utsträckning om de skrivs ned? Intressant nog innefattar studien inte någon slutsats kring det. Vad tror du? Min personliga uppfattning och erfarenhet är att målen blir tydligare och konkretare när jag skriver ner dem, de ”sätter sig i kroppen” på ett annat sätt och jag blir med åtagen och arbetar mot målen även fast målen inte är top of mind varje sekund.

Jag uppmuntrar alla att skriva ner sina mål och ambitioner, oavsett om det är på arbetet eller privat. Sannolikheten att de uppfylls ökar markant.