Ett rykande färskt nummer av Drive Managements populära nyhetsbrev finns nu ute.

Läsarna i detta nummer får bland annat exklusivt ta del av en mycket intressant artikel om ett framgångsrikt förändringsarbete på Unilever.

Säljarna hos dagligvarutillverkaren Unilever jobbar ofta enskilt och har inte alltid haft möjlighet att dra lärdom av varandras kunskap och erfarenheter. När företagets Field Sales Director Per Geber bestämde sig för att höja prestationsnivån i teamet insåg han därför att en vanlig säljkurs inte skulle göra någon större skillnad på längre sikt. Det man behövde var istället en långsiktig satsning där medarbetarna lärde sig av varandras arbetssätt och stärkte sina inre drivkrafter.

Skicka ett mail till nyhetsbrev@drive.se så får du också vårt nyhetsbrev alternativt registrera dig på vår kontaksida.