Nu är vi i startgroparna. Under maj månad kommer vi ta temperaturen på Performance Management/Prestationsutveckling i Sverige. Huvudtemat för studien är vad som händer inom detta högaktuella område nu och framåt.

Det senaste decenniet har inneburit stora förändringar, vilket har en stor påverkan på vårt arbetsliv, så som:

  • Pandemin
  • Digitalisering och distansarbete
  • Hälsa, stress och utbrändhet
  • Förändringstakt, arbeta i team och agila arbetssätt
  • Lärande i vardagen och självledarskap
  • Medarbetarengagemang

Syftet är att undersöka hur företag anpassar sitt Performance Management för att möta dagens och morgondagens arbetssätt.

Du som deltar i studien kommer först av alla att få ta del av utfallet av studien.

Vill du säkerställa att du får en länk till enkäten hör av dig till oss på info@drive.se så noterar vi dig i respondentlistan. Dina svar i studien är anonyma.

Vill du på annat sätt bolla frågor kring Performance Management är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Drive Management, våra personliga kontaktuppgifter hittar du här.