Tidshorisonten på mål/prioritet kommer att kortas drastiskt de närmaste åren, visar vår senaste undersökning om utveckling och prestation i svenska organisationer. 54 % av respondenterna uppger att de önskar ha mål/prioritet på kvartals- eller månadsbasis framåt, jämfört med endast 19 % idag.

Tydliga och meningsfulla mål/prioriteringar är även det område som anges ha högst prioritet inom ”utveckling och prestation” framöver. Värt att notera är att detta område har legat i toppen de senaste 15 åren i våra undersökningar, och vår erfarenhet är att det är det område som organisationer har svårast att lyckas med.

Den 14 oktober genomför vi ett webinar där vi delar med oss av hela den intressanta undersökningen, tillsammans med vår analys och slutsatser. Varmt välkommen att delta!

Mer info om evenemanget och anmälan på vår eventsida på LinkedIn.