Medarbetarnas hälsa har alltid varit viktigt, men pandemin har hjälpt till att sätta den i ett nytt fokus. Den mentala och fysiska stress som Covid-19 inneburit avseende både hotet från själva viruset och den förändrade arbetsmiljön, har aktualiserat att tydliggöra hur vi i detta nya landskap fortsätter att förbättra medarbetarnas hälsa och välmående.

Detta ser vi även i vår senaste undersökning om utveckling och prestation i svenska organisationer. 79 % anger att de har med att utvärdera och reflektera över hälsa, arbetsbelastning och stress i sitt Performance Management idag, samtidigt som hela 47 % anger att de kommer fokusera på att ännu bättre hantera stress och medarbetares hälsa inom ramen för sitt Performance Management framåt. Detta upplever vi som en positiv utveckling, då det inte är något vi sett lika tydligt i våra tidigare Performance Management-undersökningar.

Vi ser även tecken på ett ökat fokus på hälsa på global nivå. Ett exempel är satsningen ”Mind Together”, där företag som Verizon Media, Snap, Spotify, and Kellogg Co gått samman i syfte att utveckla och förbättra kulturen och inställningen till mental hälsa på arbetsplatsen.

Nu på torsdag den 14 oktober genomför vi ett webinar där vi presenterar det viktigaste ur vår undersökning Performance Management Survey 2021. Mer info om webinaret och anmälan på vår eventsida på LinkedIn. Varmt välkommen att delta!