…eller “förändringstrappan är fyra steg, men vi tar ofta bara tre och frustreras över resultatet”

John Kotter, en av tungviktarna inom Change Management, har påvisat att majoriteten av alla förändringsprojekt som införs misslyckas. Det vill säga, trots alla goda intentioner och ambitioner så kan man efter det att projektet avslutats konstatera att förbättringen är… obefintlig. (Uppmuntrande start, eller hur?)

Hur många steg består förändring av? Hur långt är ett snöre svarar du. Vi kan så klart skära förändring på både längden och tvären, men om du tillåter mig att förenkla något i grunden komplext så lovar jag att komma till en central poäng ett par scrollningar ner på skärmen. OK? Super! Låt oss säga att förändring består utav följande steg:

Steg 1. Rikta

Saker är inte tillräckligt bra. Något behöver förändras. Utifrån en analys så kommer du fram till vad problemet är (nuläget) och vad du vill ha istället (önskeläget).

Steg 2. Förbereda

Du tar fram strategin för förflyttningen. Du utbildar berörda. Så här var det tidigare. Nu är det så här istället, vilket förenklar / utvecklar / förbättrar / komplicerar vår vardag på det här sättet. Berörda förstår förändringen, och köper in på att den. (Vissa slutar sin förändringsresa redan här, men inte du förstås, du vet bättre)

Steg 3. Realisera

Du implementerar en förändringsstruktur och exekverar på den. Resultat sticker i höjden, folk är glada och stolta. De nya beteendena skapar resultat som ni tidigare knappt vågade drömma om.

…du står nu på trappsteg 3. Förändringen är en succé, och du är så himla nöjd. Back to business, stäng ner projektet, nästa utmaning. Problemet är att du är är snart tillbaka på samma våning som du startade på. Förändring är fyra steg och du är ännu inte på nästa våning.

Steg 4. Befästa

Sanningen, om än förenklad, är att vi som individer beter som vi gör, för det finns konsekvensstrukturer (bland annat belöning, befordran, bekräftelse och beröm) i organisationen som förstärker vissa beteenden, och försvagar andra.

En stor anledning till dina fantastiska resultat,  är den förändrings-/konsekvensstruktur du införde i och med att du satte igång ditt projekt. När du nu stänger ner, kommer organisationens befintliga konsekvensstruktur ta över igen.

Ses inte den konsekvensstrukturen över, så återgår vi snart till det som var innan:

“Ja, jag hör att du säger att det är viktigt att vi är innovativa, men det enda som betyder något vid befordran och belöning är uppnådd budget…”

Vi säger att innovation är viktigt, men vi belönar bara uppnådd budget.

Ta sista steget, se över er existerande konsekvensstruktur och säkerställ att den är i linje med de förändringar som infördes under förändringssteg 3. När du väl gjort det, är du på nästa våning, och du kan flytta fokus till en ny utmaning.