En så kallad burning platform beskrivs ofta som viktig för förändring. Men om vi tänker efter: vill vi egentligen vara i en situation där vi måste dra det kortet…

I vårt arbete på Drive Management möter vi många företagsledningar som har behov att genomföra kritiska förändringsarbeten. Och en fråga kommer nästan alltid upp redan vid våra inledande samtal:

Hur ska vi trigga igång förändringen?

En synnerligen relevant fråga. När vi studerar riktigt framgångsrika förändringsarbeten har ledningen nästan alltid kopplat förändringen till en trigger som tydligt tydliggör behovet av förändring.

Dessa triggers är ofta avgörande för att skapa det nödvändiga incitament som krävs för att rulla igång förändringsarbetet. Både för ledningen och för verksamheten. Det kan till och med ibland vara kritiskt för att ha modet att ta det avgörande beslutet att starta igång en förändringen.

Fyra triggers för lyckade förändringsarbeten

Vilka är då dessa triggers? Det finns fyra vanligt förekommande triggers för att motivera en förändring.

1. Vi kan göra det

Det är en är trigger som bygger på att det finns ett gott självförtroende och där verksamheten inser att de skulle kunna blir riktigt bra inom en specifik sak. Detta kopplar till den inre drivkraften att vara kompetens, en av fyra grundläggande drivkrafter enligt Self Determination Theory (SDT).

Motivationen kopplat till att bli väldigt duktigt inom ett område är en stark och väl fungerande drivkraft som tagit både enskilda människor och företag väldigt långt.

2. Vi har en meningsfullt vision

Vissa företag har som existensberättigande att förändra världen, eller i alla fall en del av världen. Det handlar om att inte se på verksamhet utifrån vad den är – utan istället utifrån vad den skulle kunna vara. Kraften i att gemensam realisera en spännande, meningsfull visionen tillsammans och översätta det till faktiskt (förändrings-) arbete i vardagen har tagit många verksamheter till stora förändringar.

Även denna trigger relaterar till våra grundläggande behov för motivation som handlar om mening och tillhörighet. Det handlar om upplevelsen av att det vi gör har en mening, att vi tillhör och bidrar till något som har ett värde.

3. Vi är på väg in i allvarliga problem

Vissa företag är duktiga på att tidigt förutspå vilka stora trender som är under uppbyggnad och som kommer att få avgörande påverkan på den framtida verksamheten. Det handlar om att ledningen inser i ett tidigt skede att den pågående vägen inte kommer vara fortsatt framgångsrik framöver.

Genom en väl genomarbetad framtidsanalys som trovärdigt konstaterar kommande problem kan ledningen och verksamheten sluta upp runt en transformation som vänder ett faktiskt hot till motiverande möjligheter.

4. Vi har redan allvarliga problem

Vissa verksamheter hamnar i allvarliga problem där det inte finns någon annan väg framåt än fundamental transformation. Desperation i en kris är en stark motivator till förändring.

Ett berömt exempel är Lego som i början av 2000-talet förlorade miljoner kronor varje dag – och hade en negativ marginal på -30%. Den katastrofala situationen initierade ett omfattande förändringsarbete som blivit en klassisk succé. Redan några år senare hade varumärket stärkts och bolaget uppvisade för första gången på många år lönsamhet. Förändringsarbetet fortsatte och 2014  var Lego världens mest lönsamma leksakstillverkare.

Denna trigger, även kallad “burning platform” beskrivs som avgörande i  många publika framgångssagor om lyckad förändring, och är en naturlig katalysator för att mobilisera alla i verksamheten och snabbt initiera förändringen.

Proaktiva företagsledningar driver kontinuerlig förändring

Men samtidigt är ju en krissituation något vi vill undvika att hamna i – och en konsekvens av svagt ledarskap och utebliven förändring. Så för att slippa  hamna i en allvarlig kris handlar ledarskap om att ta de beslut som gör att verksamheten inte hamnar där.

Proaktiva företagsledningar driver kontinuerlig förändring och genomför transformationer även om de är marknadsledande, alltför att ständigt ligga steget före och utveckla sin konkurrenskraft.

Och då kan du istället använda de andra triggers och påbörja ett förändringsarbeten i tid, som gör att du inte i desperation behöver dra “burning-platform-kortet”.

Alla dessa fyra triggers kan initiera framgångsrik förändring. Men det är upp till dig som ledare ta det viktiga beslutet om förändring och initiera triggern.

 

Lycka till

// Fredrik Nillenstedt, Partner Drive Management

 

Läs mer om Self Determination Theory: Vad säger forskningen om inre motivation?