Transformationer är utmanande och svåra att lyckas med. De flesta undersökningar visar att så många som 50-70 % misslyckas. Och McKinseys senaste Global Survey visar att företag inte lyckas bättre med sina transformationer idag än de gjorde för 10 år sedan.

Vid jämförelser mellan framgångsrika, och icke framgångsrika transformationer, finns en konkret skillnad avseende hur linjechefer och frontlinjens medarbetare engageras i förändringsarbetet. Och just i dessa roller är gapen avsevärt mycket större än för andra viktiga roller.

Drive Management - Invovera medarbetare och linjechefer tidigt

Att VD och ledningsgruppen aktivt är involverade i transformationsarbeten är givetvis helt avgörande, men det är långt ifrån tillräckligt.

Intressentanalys och powermapping för att identifiera nyckelpersoner

Genom att tidigt genomföra såväl intressentanalys som powermapping går det snabbt att identifiera kritiska nyckelpersoner. Vi kan därigenom snabbt involvera viktiga ambassadörer från hela verksamheten.

Detta ökar kvaliteten i förändringsarbetet och underlättar förankringen oerhört mycket. Den så viktiga informell kommunikationen ökar – och informella ledare, med hög trovärdighet, bidrar till att öka de positiva dialogerna om förändringen.

Vi kan inte se några negativa effekter överhuvudtaget i att tidigt involvera och engagera verksamheten. Och ser vi på effekten så kommer resultatet snabbare och förändringen blir hållbart över tid.

Fredrik Nillenstedt, Partner Drive Management