Performance Improvement

Företagsledningar står inför ett ständigt ökat tryck att förbättra verksamhetens prestation och konkurrensförmåga.

Drive Management hjälper er att snabbt och effektivt ta fram verksamhetens fulla potential och uppnå bestående resultatförbättringar.

Drive Management identifierar avgörande förbättringsområden, tar fram tydliga strategier samt säkerställer att förändringen verkligen händer i verksamheten. Vi är er partner hela vägen, från analys och strategiformulering, till en framgångsrik implementering.

Genom att bygga upp interna kompetenser i er verksamhet samt tillhandahålla digitala verktyg fortsätter er prestationsförbättring långt efter att uppdraget slutförts.

Att genomföra uppdrag med markanta och bestående prestationsförbättringar är, och har alltid varit, grunden i Drive Managements verksamhet.

Tjänster

Analys & Strategi

Vi hjälper våra kunder att utveckla och formulera vinnande strategier för konkreta och bestående prestationsförbättringar. Våra analyser ger faktabaserade beslutsunderlag inför viktiga strategiska beslut.

Förändringsledning & implementering

Vi hjälper våra kunder i förverkligandet av identifierade potentiella prestationsförbättringar, vilket accelererar förändringstakten, minskar riskerna och ökar resultatet. Genom vår gedigna erfarenhet och väl beprövade metodik för att organisera, driva och följa upp förändringsinitiativ hjälper vi organisationen att snabbt hitta ett nytt normalläge med engagerade och involverade medarbetare.

Digitala lösningar

Vi accelererar resultatförbättringarna genom att understöda förändringsarbeten med digitala lösningar som ökar engagemanget och leder till bestående resultatförbättringar.

Jakob Hägglund

---

0706-80 33 86
Skicka e-post

Fredrik Nillenstedt

---

0704-22 24 07
Skicka e-post