Sales

Kunder är den främsta källan till kraftig tillväxt. Därför är säkerställande av en toppresterande säljverksamhet högsta prioritet för företagsledningar. Eftersom gapet mellan hög- och lågpresterande säljorganisationer ökar innebär det stora möjligheter till resultatförbättringar.

Med låg risk och hög ROI ger förändringsarbeten i säljorganisationen stora värden för dig och dina kunder.

Drive Management hjälper dig att ta fram den fulla potentialen i din säljorganisation och genom ett effektivt förändringsarbete snabbt uppnå markanta resultatförbättringar.

Tjänster

Analys & Strategi

Vi hjälper våra kunder att förbättra sin säljorganisation genom en initial analys och genomgång av säljverksamheten. Vi identifierar tydliga förbättringsområden och beräknar den konkreta potentialen. Tillsammans tar vi fram en tydlig plan som förflyttar säljverksamheten från nuläge till ökad försäljning och nöjdare kunder.

Förändringsledning & implementering

Vi hjälper säljorganisationer att förverkliga identifierade förbättringsområden och skapar markanta resultatförbättringar. Genom lång erfarenhet och etablerad metodik accelererar vi förändringstakten och minskar riskerna. Vi säkerställer att organisationen snabbt hittar ett nytt normalläge med en engagerad och involverad säljorganisation.

Digitala lösningar

Vi tillhandahåller moderna digitala lösningar som accelererar förändringsarbetet och skapar önskade resultatförbättringar. Genom våra digitala lösningar kan medarbetare och ledare i realtid följa effekterna av förändringsarbetet och ha relevant underlag för att optimera beteenden mot önskade resultat.

Anders Klevard

---

0704-22 24 20
Skicka e-post

Fredrik Nillenstedt

---

0704-22 24 07
Skicka e-post