Strategy

Rätt förändringsstrategi möjliggör full utväxling av verksamhetens potential. Det handlar om att göra rätt strategiska val och driva förändring som leder till ökat värdeskapande.

Strategi handlar om att få ut organisationens fulla kapacitet och skapa konkurrensfördelar på marknaden. Nyckeln i att utveckla en vinnande strategi är fullt fokus på värdeskapandet i kombination med förståelse och respekt för nuläget.

Drive Management hjälper er att ta fram nya strategier eller att utveckla befintliga. Målet är att de alltid ska driva markanta och bestående resultatförbättringar.

Vi arbetar i nära samarbete med våra uppdragsgivare och Drive Management är ett tryggt expertstöd när utmanande beslut behöver fattas.

Tjänster

Vi hjälper våra kunder att utveckla rätt förändringsstrategier för markanta och bestående prestationsförbättringar. Vi är experter på resultatförbättringar genom människor.

Drive Management hjälper företagsledningar inom områdena:

  • Strategy
  • Performance Improvement
  • Transformation
  • Sales
  • People & Organization
  • Digital

Vi använder väl beprövade analysmetoder kombinerat med djup erfarenhet och specialistkompetenser.

Fredrik Nillenstedt

---

0704-22 24 07
Skicka e-post

Anna-Lena Strid, VD

---

0704-22 24 32
Skicka e-post