Performance rating har under många år varit ett hett diskussionsämne. Sedan ett par år tillbaka har allt fler globala företag börjat experimentera för att ta bort rating i sina performance management-system. Det handlar framförallt om stora multinationella företag som även haft performance ratingstrukturer som bygger på en normalfördelning av utvärderingar. Dvs att endast en vissa andel personer kan få högsta performance rating. De har nu flyttat sitt fokus till utveckling framåt, till en kvalitativ dialog och feedback i vardagen istället för att göra en bedömning av de senaste 12 månadernas prestation.

När allt fler stora internationella och kända företag som Adobe, Microsoft och Deloitte tar steget framåt öppnar detta för att andra också ska våga lämna den traditionella vägen. I slutändan är det alltid konkurrenskraften som styr, och de som inte lyckas förändras i tillräckligt hög takt kommer till slut att hamna på efterkälken.

Källa: HBR, Why More and More Companies Are Ditching Performance Ratings, September 2015