Vår värd digitaliseras i allt högre utsträckning och många organisationer har någon form av IT-stöd för sina Performance Management-processer, dock är det få som har stöd för att förse medarbetarna med löpande data på pågående prestation från system. Vår senaste undersökning om utveckling och prestation i svenska organisationer visar att endast 30 % anger att dom har stöd för löpande data på prestation idag från system.

Utvecklingen mot ökat hybridarbete med arbete på distans som ett stående inslag understryker vikten av att få löpande data på sin prestation. Trots detta är det endast 20 % av respondenterna som anger att de framåt kommer investera i att skaffa bättre IT-stöd för sin Performance Management process.

I vårt kommande webinar den 14 oktober djupdyker vi i detta och övriga intressanta områden från undersökningen. Mer info om webinaret och anmälan på vår eventsida på LinkedIn. Varmt välkommen att delta!