I linje med tidshorisonten på mål kommer även frekvensen på coaching/check-ins och uppföljning på mål/prioriteringar att tätna. Detta visar vår senaste undersökning om utveckling och prestation i svenska organisationer. 75 % av respondenterna uppger att de önskar ha coaching/check-ins/uppföljning på mål/prioritet på månadsbasis eller tätare, jämfört med endast 49 % idag.

Detta är mycket glädjande, dels för att det då råder kongruens mellan kortare tidshorisont på mål och tätare coaching och dels för att en tät dialog bättre främjar syftet, d v s att skapa ökad motivation, prestation, utveckling och hälsa hos varje enskild individ.

Den 14 oktober genomför ett webinar där vi delar med oss av hela den intressanta undersökningen tillsammans med vår analys och slutsatser. Mer info om webinaret och anmälan på vår eventsida på LinkedIn. Varmt välkommen att delta!