➡Klicka här för att ansluta till
mötet den 21 maj 08.00-08.45⬅

Att feedback i grunden är någonting positivt är många överens om. Studier talar också sitt tydliga språk: organisationer med en tydlig, positiv feedbackkultur har högre vinstmarginal, större tillväxt, lägre personalomsättning, mer engagerade medarbetare, ökat lärande i vardagen samt personlig utveckling hos de anställda. Det här är inte någonting nytt. Trots detta har många företag stora utmaningar med att få feedbackkulturen att hända. Oavsett hur många feedbackkurser de anställda skickas på så får man sällan den effekt som eftersträvas av organisationen, och därmed får man också rätt dålig valuta för pengarna på dessa kurser.

Varmt välkommen till ett webinar där vi under 45 minuter djupdyker i hur din organisation kan använda feedback som en konkurrensfördel. På agendan:

  • De affärsmässiga fördelarna med en välfungerande feedbackkultur
  • De största utmaningarna med att skapa en feedbackkultur
  • Framgångsfaktorer bakom en feedbackkultur

Datum och tid: 21 maj kl. 08.00-08.45

Plats: Teams (klicka på länken ovan för att ta dig till mötet)

Anmälan: Maila din anmälan till info@drive.se eller gå med i evenemanget via LinkedIn