Varmt välkommen till ett webinar om hur vi kan driva utveckling och prestation i en ny typ av arbetsvärld.

Under våren genomförde Drive Management 2021 års Performance Management Survey. Syftet med undersökningen var att få en ökad förståelse för hur svenska organisationer anpassar sitt Performance Management för att möta dagens och morgondagens arbetssätt – och resultaten visar på att det finns stora utmaningar med dagens prestationsutvecklingsprocesser. Vad sägs om att hela 64 % av organisationerna upplever att deras PM inte fungerar bra idag?

Lägg även därtill en arbetsvärld i konstant förändring, ett skifte i fokus på hur medarbetare ska driva sin egen utveckling, en covid 19-pandemi som vi (förhoppningsvis) börjar se slutet på, ökad digitalisering och distansarbete. Det är således tydligt att många organisationer behöver arbeta annorlunda med sitt Performance Management framöver för att lyckas driva god prestation och utveckling. Men hur kan och bör vi tänka framåt?

Välkommen till ett webinar på temat ”Att driva utveckling och prestation i en ny typ av arbetsvärld” med Anna-Lena Strid och Christoffer Engblom från Drive Management. På agendan:

🔎 Resultat från Performance Management Survey 2021
💡 Våra viktigaste analyser och slutsatser från undersökningen
📈 Trender framåt för Performance Management

När? 14 oktober 2021 kl. 12.15-12.55!
Var? Teams!
Hur anmäler du dig? Via LinkedIn.

Vi ser fram emot att ses i oktober!

PS För dig som är intresserad och vill ta del av våra tidigare webinarium hittar du dem på Drive Managements YouTube-kanal