Efter sommarledigheten drar arbetet med nästa års affärs- och verksamhetsplaner igång för många av oss.
Ett efterlängtat arbete för ökad samsyn, riktning och engagemang! Eller..?

Vår erfarenhet är att affärs- och verksamhetsplanearbete upplevs efterlängtat hos vissa, och någonting nödvändigt (eller onödigt) ont hos andra…

Torsdagen den 26 augusti bjöd vi in till ett halvtimmes lunchwebinar där vi delade med oss av våra perspektiv, erfarenheter och konkreta tips inför höstens alla planeringsaktiviteter.

· Hur kombineras autonomi och tydlighet i planeringsprocesserna?
· Hur kan planerna bidra till det flyktiga tillstånd vi kallar engagemang?
· Vilka fällor kan och bör vi undvika?

Ansvarig: Jakob Hägglund, partner på Drive Management

För dig som är intresserad och vill ta del av detta och våra tidigare webinarium hittar du dem på Drive Managements YouTube-kanal.