Välkommen till ett webinarium om fantastiskt samarbete. Fast tvärtom.

En naturlig följd av att vi människor samarbetar är att det uppstår motsättningar. Det är i sig inget problem eftersom det är i dessa konflikter och motsättningar vi hittar innovation, insiktsfulla beslut och vinn-vinn-lösningar. Det som är ett problem är hur illa rustade vi är för att hantera dessa motsättningar och hur många organisationer som negligerar signalerna på trubbel.

Följdverkningarna är förstås inte svåra att räkna upp:
Ineffektivitet, vantrivsel, personalomsättning, dåligt rykte, kvalitetsbrister och inte minst en oförmåga att nå uppsatta mål.

På det här webinariet kommer vi gå igenom vad konflikter är, hur vi förstår dem och bättre hanterar dem. Ett webinarium om fantastiskt samarbete. Fast tvärtom.

Anmälan: Maila din anmälan till info@drive.se eller gå med i evenemanget via LinkedIn

Ansvarig: Anders Klevard, partner på Drive Management

För dig som är intresserad och även vill ta del av våra tidigare webinarium hittar du dem på Drive Managements YouTube-kanal.