Ta fram din förändringsstrategi

En framgångsrik förändring börjar med rätt strategi

Läs mer om strategi

Transformation genom människor

Vi realiserar er strategi

Läs mer om transformation

Tillsammans accelererar vi förändring

Din strategiska partner för förändring

Läs mer om People & Organization

Proaktiva företagsledningar ligger steget före

Vi är er partner för att lyckas med transformationsarbeten

Läs mer om transformation

Digitala lösningar som förenklar förändring

Vi hjälper dig att lyckas

Läs mer om digitala lösningar
 • Tjänster
 • Strategy
 • Performance Improvement
 • Transformation
 • Sales
 • People & Organization
 • Digital

Våra verksamhetsområden

Vi hjälper företagsledningar med frågeställningar inom:

 • Strategy
 • Performance Improvement
 • Transformation
 • Sales
 • People & Organization
 • Digital

Tillsammans med våra uppdragsgivare identifierar vi förbättringsområden och realiserar markanta resultatförbättringar.

Strategy

Strategi handlar om att få ut organisationens fulla kapacitet och skapa konkurrensfördelar på marknaden. Nyckeln i att utveckla en vinnande strategi är fullt fokus på värdeskapandet i kombination med förståelse och respekt för nuläget.

Drive Management hjälper er att ta fram nya strategier eller att utveckla befintliga. Målet är att de alltid ska driva markanta och bestående resultatförbättringar.

Vi arbetar i nära samarbete med våra uppdragsgivare och Drive Management är ett tryggt expertstöd när utmanande beslut behöver fattas.

Performance improvement

Företagsledningar står inför ett ständigt ökat tryck att förbättra verksamhetens prestation och konkurrensförmåga.

Drive Management identifierar avgörande förbättringsområden, tar fram tydliga strategier samt säkerställer att förändringen verkligen händer i verksamheten. Vi är er partner hela vägen, från analys och strategiformulering, till en framgångsrik implementering.

Genom att bygga upp interna kompetenser i er verksamhet samt tillhandahålla digitala verktyg fortsätter er prestationsförbättring långt efter att uppdraget slutförts.

Transformation

Dagens affärsmiljö är i konstant förändring. Oavsett om det handlar om digitalisering, globalisering, branschgränser som suddas ut, nya regleringar eller andra faktorer är konsekvensen tydlig. Förändring är inte ett möjligt alternativ, det är en nödvändighet.

Proaktiva företagsledningar driver kontinuerlig förändring och genomför transformationer även om de är marknadsledande, alltför att ständigt ligga steget före och utveckla sin konkurrenskraft.

Drive Management är er partner för att lyckas med transformationsarbeten. Vi vet vad som krävs för att skapa en brygga mellan er strategi och nödvändig transformation.

Sales

Kunder är den främsta källan till kraftig tillväxt. Därför är säkerställande av en toppresterande säljverksamhet högsta prioritet för företagsledningar. Eftersom gapet mellan hög- och lågpresterande säljorganisationer ökar innebär det stora möjligheter till resultatförbättringar.

Med låg risk och hög ROI ger förändringsarbeten i säljorganisationen stora värden för dig och dina kunder.

Drive Management hjälper dig att ta fram den fulla potentialen i din säljorganisation och genom ett effektivt förändringsarbete snabbt uppnå markanta resultatförbättringar.

People & Organization

Framgångsrika moderna organisationer är smidiga, engagerade, fokuserade, ansvarstagande och förändringsbenägna. De har rätt ledare på rätt plats. Ledare som kan förverkliga strategier i vardagen och hjälper medarbetarna att lyckas fullt ut i sina roller.

När strukturer, kompetenser och kultur kopplas samman med en vinnande strategi är organisationen redo att lyckas – både idag och imorgon.

Drive Management hjälper er att bli den strategiska hr-partnern som moderna verksamheter både behöver och vill ha.

Digital

Alla organisationer har idag ett konstant krav på resultatförbättringar och hållbar tillväxt. Det kräver flexibilitet, anpassningsbarhet och förändring varje dag. Den som behärskar konsten att förändras snabbt får en avgörande konkurrensfördel och har bäst förutsättningar för tillväxt och ökade resultat.

Drive Management kombinerar strategiskt tänkande, operativ erfarenhet med teknisk expertis för att accelerera förändringsprocesser och skapa bestående resultatförbättringar. Vi hjälper er med digitala lösningar i framkant som skapar engagemang och motivation i vardagen.

Läs mer i vår kunskapsbank

Till Kunskapsbanken