Branscher

Drive Management är ett managementkonsultbolag specialiserat på förändringsarbete, transformationer och prestationsförbättringar.

Vi hjälper företagsledningar inom följande branscher idag:

•        Financial services
•        Energy
•        Building & Construction
•        Industrial Services & Goods
•        Public Services
•        Retail & Consumer Goods
•        Professional Services
•        Security
•        Non profit

Tillsammans med våra uppdragsgivare identifierar vi förbättringsområden och realiserar markanta resultatförbättringar, ofta med stöd av moderna digitala lösningar.

Vi är experter på resultatförbättringar genom människor.