Financial Services

Den finansiella sektorn står inför många och stora utmaningarna samt är i en tuff konkurrenssituation. Införanden av omfattande regelverk, tillsammans med inträde av nya aktörer och branschglidningar, sätter stor press på lönsamheten.

Digitaliseringen kommer kunna ersätta en stor del av tjänsterna och ställa helt nya krav på den befintliga organisationen. I vissa fall kommer nya affärsmodeller helt förändra marknaden och spelreglerna. Det är av yttersta vikt att kontinuerligt utveckla verksamheten och identifiera de processer samt arbetssätt som konkret bidrar till ökat kundvärde. Förmågan att på riktigt driva innovation, utveckling och lärande i vardagen är centralt. Många står inför stora kulturtransformationer de närmaste åren.

Samtidigt är kundupplevelsen och kundmötet en mycket viktig del i det som skiljer vinnarna från förlorarna i den starka konkurrens branschen lever i. Det är människor som servar andra människor och det gäller att anpassa och förändra sig i takt med sin omgivning och helst ligga lite före hela tiden.

Drive Management har lång erfarenhet från många olika uppdrag inom den finansiella sektorn, som spänner sig från strategi till implementering. Vi är en långsiktig partner som tillsammans med våra uppdragsgivare driver nödvändig förändring och säkerställer en framtida konkurrenskraftig verksamhet.

Prata gärna med någon av våra erfarna managementkonsulter vad vi har gjort för att hjälpa kunder inom den finansiella sektorn eller läs mer i vår Kunskapsbank.