”Non profit”

Alla verksamheter behöver utvecklas och förändras samt anpassa sig till den rådande vardagen, så även non-profit verksamheter. De externa förväntningarna ökar nu på non profit-organisationer. Det handlar om att säkerställa väl fungerande verksamheter som effektivt kan uppfylla sitt syfte. Digitaliseringen kommer skapa både nya möjligheter och innebära utmaningar framåt vilket leder till stora förändringsbehov på både kort och lång sikt.

Att stå väl rustad inför framtiden kommer vara helt nödvändigt och skapa nya möjligheter. Genom förbättringsarbeten kan högre nytta uppnås vilket konkret bidrar till att ännu bättre kunna uppfylla verksamhetens viktiga uppdrag. Drive Management har genomfört flera uppdrag inom non profit och det är med extra stolthet vi pratar om förändringsarbeten inom non profit.

Med en genomarbetad analys och strategi förstärks förändringskraften som resulterar i en framgångsrik implementering med bestående resultat. Genom ett partnerskap hjälper vi uppdragsgivaren att både accelerera förändringstakten, minska riskerna och framförallt kunna leda verksamheten på egen hand.

Prata gärna med någon av våra erfarna konsulter vad vi har gjort för att hjälpa våra kunder inom non-profit segmentet.