Retail & consumer goods

Dagens krävande och snabbrörliga konsumenter innebär att verksamheter som riktar sig mot konsumenter behöver förstå och förutse förändringarna i konsumenternas behov, och snabbt möta dem med relevanta produkter och lösningar. Digitaliseringen innebär att kundmötet omdefinieras och kunden behöver mötas med samma erbjudande i alla kanaler. Det fysiska mötets betydelse förändras och kommer i vissa aspekter bli än mer viktig. Det handlar om människor som möts, sekundsnabba analyser och beslut om att köpa eller inte, och det här ställer stora krav på medarbetarna. Med fokus på kritiska ageranden som stödjer kundens behov säkerställs en bättre kundupplevelse än hos konkurrenterna och det skapas affärsmässiga försprång.

Drive Management har en bred erfarenhet från en mängd uppdrag där vi levererat markanta resultatförbättringar genom att adressera strategiskt viktiga frågor. Vi analyserar verksamheten och tar fram förändringsstrategier som gör våra uppdragsgivare till vinnare i den allt mer komplexa verkligheten. I partnerskap med våra uppdragsgivare realiserar vi den identifierade potentialen och skapar bestående förbättringar.

Prata gärna med någon av våra erfarna konsulter vad vi har gjort för att hjälpa våra kunder inom retailsektorn.