Från strategi till individuella mål

Industriföretaget skapade en struktur som fick den övergripande strategin och målen att bli konkreta mål och aktiviteter på medarbetarnivå

På ett av Sveriges större industriföretag fanns en önskan från såväl arbetsgivaren som facket att företaget skulle arbeta mer med utveckling av individuella prestationer samt att det skulle finnas en tydligare koppling mellan prestationsnivåer och belöning. Innan projektet påbörjades fanns det ingen tydlig strategi för att driva och utveckla individuella prestationer och därtill lika många sätt att arbeta med prestationsutveckling som det fanns chefer i företaget.

Företaget initierade ett projekt för att tydliggöra och implementera en struktur för att bryta ner företagets mål på medarbetarnivå, öka de individuella prestationerna samt skapa en tydligare koppling mellan prestation och belöning. Drive Management anlitades som expert och samarbetspartner i genomförandet av projektet.

I ett första skede analyserades företagets nuläge och konkreta rekommendationer togs fram. Med detta som underlag jobbade Drive Management tillsammans med kunden fram ett ramverk som satte grunden för en prestationsstrategi och en gemensam strukturen för prestationsutveckling. Strukturen vilade på beprövad forskning och beteendevetenskap.

Nästa steg handlade om att förbereda chefer och medarbetare för att enkelt och praktiskt kunna använda och efterleva strukturen i vardagen, vilken bl a resulterade i både en chefs- och medarbetarutbildning. Drive Management genomförde steg 1 och steg 2 utbildningar med alla chefer och interna utbildare tränade samtliga medarbetarna.

Insatsen och införandet blev mycket framgångsrik. Idag har företaget en prestationsorienterad kultur som samtliga 1 100 tjänstemän efterlever i vardagen. Företagets övergripande mål bryts konkret ner på medarbetarnivå och kopplingen mellan prestation och belöning har blivit tydlig.

 

Vår workshop för översyn av medarbetar- och prestationsutveckling är ett bra och enkelt sätt att komma igång. Kontakta gärna någon av våra konsulter om du vill veta mer.

Läs mer om Performance Management: Performance management blir trendigt igen 2016