Ledarskapsutveckling som frigjorde den fulla potentialen

Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag ville bygga en långsiktig ledarskapsutveckling för hela företaget. Med 1500 anställda och 135 kontor spridda över hela landet var det en tuff utmaning men också en stor underliggande potential att få alla att gå åt samma håll. Resultatet lät inte vänta på sig och satsningen är mycket framgångsrik.

HR-avdelningen på företaget fick i uppdrag att bygga en långsiktig ledarskapsutveckling och utgångspunkten var att man skulle använda sig av den kompetens som redan fanns inom företaget. Fokus skulle läggas på att skapa resultatförbättringar genom att träna, genomföra och följa upp aktiviteter i ledarskapet som man visste fungerade i just denna verksamhet.

Drive Management erhöll uppdraget att hjälpa verksamheten med den nödvändiga förändringen. Genom en grundläggande analys av nuläget och hur cheferna arbetade i vardagen kom man fram till ett antal best practice-ageranden som, tillsammans med kunden, formades till en ny strategi för genomförande.

Målet med strategin var att halvera gapet mellan de 20 % bäst presterande cheferna och övriga chefer och på så sätt frigöra potentialen som fanns i organisationen.

Drive Managements metodik under implementeringen innebär att verksamheten äger och driver implementeringen med stöd från konsulten. Ett fokus på kontinuerlig utveckling, lärande av varandra och rätt agerande i vardagen skapar konkreta prestationsförbättringar varje vecka. Genom kundens ägarskap garanteras en fortsatt utvecklingskurva även långt efter att konsulterna har lämnat arenan. Det har blivit en del av vardagen.